سرخط خبرها
موسسه بین المللی صلح
 
صلح اسلامی جلد دوم
 
صلح اسلامی جلد اول
 
غرفه فرهنگی موسسه بین المللی صلح و دوستی در بیست و هفتمین سالگرد رحلت امام