سرخط خبرها
خانه / اخبار / جلد دوم طرح صلح اسلامی چاپ شد

جلد دوم طرح صلح اسلامی چاپ شد

جلد دوم طرح صلح اسلامی چاپ شد

در روز سه شنبه ۱۰ فروردین ماه ۱۳۹۵ جلد دوم طرح صلح اسلامی چاپ شد.

با تلاش و پیگیری تیم تحقیق و پژوهش موسسه بین المللی صلح و دوستی طرح به طور کامل به چاپ رسید.

جلد دوم طرح صلح اسلامی چاپ شد

مراحل تصویب طرح صلح اسلامی

 1. تحقیقات و جمع آوری اسناد و مدارک از ۱۲۰ منبع فارسی و انگلیسی
 2. جمع آوری مقالات انگلیسی
 3. بررسی منابع در بستر اینترنت
 4. جمع آوری بیش از ۲۵۰۰ برگ مطالب تحقیقاتی
 5. تدوین و طبقه بندی مطالب
 6. فعالیت کارگروه تحقیقی از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۴
 7. جمع بندی تحقیقات در سال ۱۳۹۴
 8. ارسال نسخه پیشنویس طرح در ۴ جلد در مردادماه ۱۳۹۴
 9. تصویب جلداول در مهر ماه ۱۳۹۴
 10. تصویب جلد دوم و سوم و چهارم طرح در آبان ماه ۱۳۹۴
 11. چاپ جلد اول و دوم طرح صلح اسلامی در فروردین ماه ۱۳۹۵
 12. چاپ جلد سوم و چهارم طرح صلح اسلامی در نیمه دوم فروردین ماه ۱۳۹۵

این طرح براساس طرح ابلاغی از سوی دبیرکل در سال اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ آغاز گردید.

طرح صلح اسلامی پس از تایید نهایی شورای عالی سیاستگذاری چاپ شد.

 

معاونت تحقیق و پژوهش موسسه بین المللی صلح