سرخط خبرها
خانه / اخبار / ارسال طرح صلح اسلامی برای مقامات و مسئولین

ارسال طرح صلح اسلامی برای مقامات و مسئولین

ارسال طرح صلح اسلامی برای مقامات و مسئولین

ارسال طرح صلح اسلامی برای مقامات و مسئولین در خردادماه ۹۵٫ طبق این گزارش , طرح برای مقامات و مسئولین ارسال گردید.

این نامه ۳ صفحه ای شامل ۳نسخه از طرح و سوابق بوده است.

ارسال طرح برای مقامات و مسئولین

رونوشت نامه و طرح برای مقامات ارشد نظام جمهوری اسلامی ایران ارسال گردیده است. نامه و طرح برای مقامات و مسئولین سیاسی و سازمان های مرتبط و وزارت خارجه نیز ارسال گردیده است.

این طرح حاصل ۳ سال تحقیق و ۱۰ ماه جمع بندی و طبقه بندی اطلاعات و تدوین طرح بوده است.

معاونت تحقیق و پژوهش موسسه بین المللی صلح