سرخط خبرها
خانه / ارکان معاونت تحقیق و پژوهش و آموزش

ارکان معاونت تحقیق و پژوهش و آموزش

ارکان معاونت تحقیق و پژوهش و آموزش

ارکان معاونت تحقیق و پژوهش و آموزش موسسه بین المللی صلح و دوستی.

به دلیل اهمیت معاونت تحقیق و پژوهش و آموزش , حوزه های متنوعی در چارت تشکیلاتی آن دیده شده است.

در این چارت که به تصویب حوزه دبیرکل موسسه هم رسیده ، ارکان معاونت به شرح ذیل ساماندهی گردیده است.

ارکان معاونت

 • معاونت
 • حوزه تحقیق و پژوهش
 • حوزه آموزش

بخش های حوزه تحقیق و پژوهش

جهت رعایت استقلال حوزه های فعالیت تحت معاونت، بخش های ذیل در حوزه تحقیق و پژوهش تدوین گردیده است.

 • اداره پژوهش و تحقیقات
 • آکادمی صلح
 • پژوهشکده صلح
 • واحد امور دانشگاهی
 • واحد امور حوزوی
 • واحد تدوین و تالیف
 • آمار و اطلاعات
 • واحد فرهنگ و معارف
 • واحد مردم شناسی

بخش های حوزه آموزش

جهت رعایت استقلال حوزه های فعالیت تحت معاونت، بخش های ذیل در حوزه تحقیق و پژوهش تدوین گردیده است.

 • اداره آموزش
 • دانشکده صلح
 • امور نخبگان
 • امور مجامع

 

دفتر طرح و برنامه اداره کل برنامه و بودجه

حوزه دبیرکل

معاونت تحقیق و پژوهش و آموزش موسسه بین المللی صلح